The analysis of genotypic variants of CY2C9 gene polymorphism in Uzbek population / Karymov, Kh. Ya., Azymova, S. B., Boboev, K. T. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209