Oderzhannia monoklonalnykh antytil do kholernoho toksynu i termolabilnoho enterotoksynu E. coli dlia rozroblennia bipleksnoho analizu toksyniv u ob'iektakh navkolyshnoho seredovyshcha / Grishin, E. V., Valjakina, T. I. (2013)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2013, 6 (4))

Grishin E. V., Valjakina T. I.
Oderzhannia monoklonalnykh antytil do kholernoho toksynu i termolabilnoho enterotoksynu E. coli dlia rozroblennia bipleksnoho analizu toksyniv u ob'iektakh navkolyshnoho seredovyshcha


Cite:
Grishin, E. V., Valjakina, T. I. (2013). Oderzhannia monoklonalnykh antytil do kholernoho toksynu i termolabilnoho enterotoksynu E. coli dlia rozroblennia bipleksnoho analizu toksyniv u ob'iektakh navkolyshnoho seredovyshcha. Biotechnologia Acta, 6 (4), 19-32. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000038021 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209