Word and destiny / Ozerova, N. H., Shyrokov, V. A. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 3)

Ozerova N. H., Shyrokov V. A.
Word and destiny


Cite:
Ozerova, N. H., Shyrokov, V. A. (2011). Word and destiny. Movoznavstvo, 3, 4-9. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000050492 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209