Horpynych V. O. Bulgarian family names in the contemporary anthroponymy of Berdiansk region / Luchyk, V. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 3)

Luchyk V.
Horpynych V. O. Bulgarian family names in the contemporary anthroponymy of Berdiansk region


Cite:
Luchyk, V. (2011). Horpynych V. O. Bulgarian family names in the contemporary anthroponymy of Berdiansk region. Movoznavstvo, 3, 84-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000050500 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209