Batsevych F. S. Essays on linguistic pragmatics / Hlushchenko, V., Orel, A. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 3)

Hlushchenko V., Orel A.
Batsevych F. S. Essays on linguistic pragmatics


Cite:
Hlushchenko, V., Orel, A. (2011). Batsevych F. S. Essays on linguistic pragmatics. Movoznavstvo, 3, 87-90. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000050501 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209