Hlushchenko V., Ledniak Yu. V., Ovcharenko V. M., Riabinina I. M. Language as a system / Ivanova, L. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 6)

Ivanova L.
Hlushchenko V., Ledniak Yu. V., Ovcharenko V. M., Riabinina I. M. Language as a system


Cite:
Ivanova, L. (2011). Hlushchenko V., Ledniak Yu. V., Ovcharenko V. M., Riabinina I. M. Language as a system. Movoznavstvo, 6, 90-91. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000051012 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209