Voytseva O. A. Polish water management vocabulary: from antiquity to modernity / Brytsyn, M. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 4)

Brytsyn M.
Voytseva O. A. Polish water management vocabulary: from antiquity to modernity


Cite:
Brytsyn, M. (2011). Voytseva O. A. Polish water management vocabulary: from antiquity to modernity. Movoznavstvo, 4, 80-83. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000052260 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209