Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukraiński / Britsyn, V., Nikolaienko, L. (2011)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2011, 4)

Britsyn V., Nikolaienko L.
Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukraiński


Cite:
Britsyn, V., Nikolaienko, L. (2011). Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukraiński. Movoznavstvo, 4, 88. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000052263 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209