Kyiv heritage in the literary monuments of the Grand Duchy of Lithuania / Pryskoka, O. V., Franchuk, V. Yu. (2013)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2013, 2-3)

Pryskoka O. V., Franchuk V. Yu.
Kyiv heritage in the literary monuments of the Grand Duchy of Lithuania


Cite:
Pryskoka, O. V., Franchuk, V. Yu. (2013). Kyiv heritage in the literary monuments of the Grand Duchy of Lithuania. Movoznavstvo, 2-3, 113-127. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000054806 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209