Efektyvna dehradatsiia polivinilovoho spyrtu z vykorystanniam kombinovanykh Khimichnykh i mikrobiolohichnykh protsesiv / Larking, D. M., Mitik-Dineva, N., Ivanova, E. P., Lonergan, G. T., Crawford, R. J. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209