GNSS:povyshenye tochnosty pozytsyonyrovanyia s yspolzovanyem modely WGS-84 / Dobryakova, L., Lemieszewski, Ł., Ochin, E. (2013)
Ukrainian

English  Modeling and Information Technologies   /     Issue (2013, 68)

Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.
GNSS:povyshenye tochnosty pozytsyonyrovanyia s yspolzovanyem modely WGS-84


Cite:
Dobryakova, L., Lemieszewski, Ł., Ochin, E. (2013). GNSS:povyshenye tochnosty pozytsyonyrovanyia s yspolzovanyem modely WGS-84. Modeling and Information Technologies, 68, 10-17. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000067328 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209