Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2008)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2008, 1 (1))

translit TransliterationNovi publikatsii z biotekhnolohii ta sumizhnykh dystsyplin


Cite:
(2008). Novi publikatsii z biotekhnolohii ta sumizhnykh dystsyplin. Biotechnologia Acta, 1 (1), 136-146 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000067821 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209