Dominant-nehatyvni konstruktsii 6-fosfofrukto-2-kinazy/fruktozo-2,6-bisfosfatazy-3 ta -4 liudyny: vplyv na ekspresiiu endohennykh mRNK 6-fosfofrukto-2-kinazy/fruktozo-2,6-bisfosfataz / Minchenko, D. O., Bobarykina, A. Y., Ratushna, O. O., Tsuchihara, K., Moenner, M., Caro, J., Esumi, H., Minchenko, O. H. (2008)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209