Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2009)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2009, 2 (1))

translit TransliterationNovi publikatsii z biotekhnolohii ta sumizhnykh dtstsyplin


Cite:
(2009). Novi publikatsii z biotekhnolohii ta sumizhnykh dtstsyplin. Biotechnologia Acta, 2 (1), 147-152 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000067883 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209