Dynamyka elektronnykh volnovykh paketov v uhlerodnykh nanotrubkakh / Majid, M. J., Savinskij, S. S. (2013)
Ukrainian

English  High Pressure Physics and Engineering   /     Issue (2013, 23 (3))

Majid M. J., Savinskij S. S.
Dynamyka elektronnykh volnovykh paketov v uhlerodnykh nanotrubkakh


Cite:
Majid, M. J., Savinskij, S. S. (2013). Dynamyka elektronnykh volnovykh paketov v uhlerodnykh nanotrubkakh. High Pressure Physics and Engineering, 23 (3), 5-14. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000075599 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209