Inhibitors of epstein-barr virus reproduction - ribonucleosides of 3-substituted 1,2,4-triazino / Golovan, A. V., Nesterova, N. V., Zagorodnya, S. D., Alexeeva, I. V., Palchykovska, L. I., Usenko, L. S., Baranova, G. V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209