The Problem of Systemic Conceptography of the Holy Bible / Shyrokov, V. A., Shevchenko, L. L. (2010)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2010, 4-5)

Shyrokov V. A., Shevchenko L. L.
The Problem of Systemic Conceptography of the Holy Bible


Cite:
Shyrokov, V. A., Shevchenko, L. L. (2010). The Problem of Systemic Conceptography of the Holy Bible. Movoznavstvo, 4-5, 98-105. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000091680 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209