Markers of epithelial-mesenchymal transition in renal cell carcinoma / Dumanskiy, Y. V., Kudriashov, A. G., Vasilenko, I. V., Kondratyuk, R. B., Gulkov, Y. K., Chystiakov, R. S. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209