Calix[4]arene a-hydroxymethylphosphonic acids as potential inhibitors of protein tyrosine phosphatases / Trush, V. V., Tanchuk, V. Yu., Cherenok, S. O., Kalchenko, V. I., Vovk, A. I. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209