Putchkov A. V. Review of the monograph by Z. F. Kljuchko, K. K. Goloborod'ko, O. Ye. Pakhomov, V. O. Afanas'eva ‘Biological diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region. Moth. Volume 2. Noctuids (Lepidoptera: Noctuidae)' / Puchkov, O. V. (2012)
Ukrainian

English  The Kharkov Entomological Society gazette   /     Issue (2012, 20 (2))

Puchkov O. V.
Putchkov A. V. Review of the monograph by Z. F. Kljuchko, K. K. Goloborod'ko, O. Ye. Pakhomov, V. O. Afanas'eva ‘Biological diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region. Moth. Volume 2. Noctuids (Lepidoptera: Noctuidae)'


Cite:
Puchkov, O. V. (2012). Putchkov A. V. Review of the monograph by Z. F. Kljuchko, K. K. Goloborod'ko, O. Ye. Pakhomov, V. O. Afanas'eva ‘Biological diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region. Moth. Volume 2. Noctuids (Lepidoptera: Noctuidae)'. The Kharkov Entomological Society gazette, 20 (2), 81-82. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000138362 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209