New for Ukraine species of epiphytic lichens from urban ecosystems of Yalta amphytheatre / Khodosovtsev, O. Ye., Khodosovtseva, Yu. A. (2007)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2007, 64 (2))

Khodosovtsev O. Ye., Khodosovtseva Yu. A.
New for Ukraine species of epiphytic lichens from urban ecosystems of Yalta amphytheatre


Cite:
Khodosovtsev, O. Ye., Khodosovtseva, Yu. A. (2007). New for Ukraine species of epiphytic lichens from urban ecosystems of Yalta amphytheatre. Ukrainian Botanical Journal , 64 (2), 258-265. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000149807 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209