Oleksiy Oleksiyovych Laptev (30.03.1922-03.09.2006) / Kostikov, I. Yu., Badanina, V. A., Kucheriava, L. F., Karpenko, N. I., Tyshchenko, O. V. (2007)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2007, 64 (6))

Kostikov I. Yu., Badanina V. A., Kucheriava L. F., Karpenko N. I., Tyshchenko O. V.
Oleksiy Oleksiyovych Laptev (30.03.1922-03.09.2006)


Cite:
Kostikov, I. Yu., Badanina, V. A., Kucheriava, L. F., Karpenko, N. I., Tyshchenko, O. V. (2007). Oleksiy Oleksiyovych Laptev (30.03.1922-03.09.2006). Ukrainian Botanical Journal , 64 (6), 917-919. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000151025 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209