Lyudmyla Ivanivna Musatenko (to the 70th Anniversary of Here Birth) / Sytnyk, K. M., Martyn, H. I., Heneralova, V. M., Vasiuk, V. A., Vedenicheva, N. P., Kosakivska, I. V., Nehretskyi, V. A., Voitenko, L. V., Kovalchuk, N. V. (2006)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2006, 63 (1))

Sytnyk K. M., Martyn H. I., Heneralova V. M., Vasiuk V. A., Vedenicheva N. P., Kosakivska I. V., Nehretskyi V. A., Voitenko L. V., Kovalchuk N. V.
Lyudmyla Ivanivna Musatenko (to the 70th Anniversary of Here Birth)


Cite:
Sytnyk, K. M., Martyn, H. I., Heneralova, V. M., Vasiuk, V. A., Vedenicheva, N. P., Kosakivska, I. V., Nehretskyi, V. A., Voitenko, L. V., Kovalchuk, N. V. (2006). Lyudmyla Ivanivna Musatenko (to the 70th Anniversary of Here Birth). Ukrainian Botanical Journal , 63 (1), 127-130. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000151046 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209