Glushchenko V.I., Leontjev D.V., Akulov A. YU. Slime moulds: work-book / Zmytrovych, I. V. (2004)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2004, 61 (4))

Zmytrovych I. V.
Glushchenko V.I., Leontjev D.V., Akulov A. YU. Slime moulds: work-book


Cite:
Zmytrovych, I. V. (2004). Glushchenko V.I., Leontjev D.V., Akulov A. YU. Slime moulds: work-book. Ukrainian Botanical Journal , 61 (4), 109-112. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000153999 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209