Involvement of human beta-defensin-2 in regulation of malignant potential of cultured human melanoma cells / Gerashchenko, O., Zhuravel, E., Skachkova, O., Khranovska, N., Pushkarev, V., Pogrebnoy, P., Soldatkina, M. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209