Anticancer efficacy of hydroxyethylthiamine diphosphate in vivo / Gevorkyan, L., Gambashidze, K. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209