Complexation of calix(4)arene hydroxymethyl-phosphonic acid with tryptophan and N-acetyl-tryptophan amide / Kalchenko, O. I., Cherenok, S. O., Rodik, R. V., Mely, Y., Klymchenko, A. S., Gorbatchuk, V. V., Kalchenko, V. I. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209