V. I. Parfenov, O. M. Maslovskyi, V. V. Valetov, A. P. Skuratovych, D. V. Dubovyk, I. M. Steepanovych, N. N. Voronetskyi, G. F. Rykovskyi, V. F. Dunin, V. S. Piskunov. Flora and vegetation of Polessie (Polissya) State Radioecological Reserve / Balashov, L. S., Petrov, M. F. (2004)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2004, 61 (5))

Balashov L. S., Petrov M. F.
V. I. Parfenov, O. M. Maslovskyi, V. V. Valetov, A. P. Skuratovych, D. V. Dubovyk, I. M. Steepanovych, N. N. Voronetskyi, G. F. Rykovskyi, V. F. Dunin, V. S. Piskunov. Flora and vegetation of Polessie (Polissya) State Radioecological Reserve


Cite:
Balashov, L. S., Petrov, M. F. (2004). V. I. Parfenov, O. M. Maslovskyi, V. V. Valetov, A. P. Skuratovych, D. V. Dubovyk, I. M. Steepanovych, N. N. Voronetskyi, G. F. Rykovskyi, V. F. Dunin, V. S. Piskunov. Flora and vegetation of Polessie (Polissya) State Radioecological Reserve. Ukrainian Botanical Journal , 61 (5), 109-112. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000171935 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209