A benevolent personality (Daryna Mykytivna Dobrochaeva, 95th Anniversary of her birth) / Ilinska, A. P., Protopopova, V. V., Shevera, M. V. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2011, 68 (3))

Ilinska A. P., Protopopova V. V., Shevera M. V.
A benevolent personality (Daryna Mykytivna Dobrochaeva, 95th Anniversary of her birth)


Cite:
Ilinska, A. P., Protopopova, V. V., Shevera, M. V. (2011). A benevolent personality (Daryna Mykytivna Dobrochaeva, 95th Anniversary of her birth). Ukrainian Botanical Journal , 68 (3), 475-477. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000173141 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209