The process of speciation by polyploidy as a pathway for adaptation of plants / Velychko, M. V., Stefanyk, V. I., Chornei, I. I., Budzhak, V. V. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2011, 68 (2))

Velychko M. V., Stefanyk V. I., Chornei I. I., Budzhak V. V.
The process of speciation by polyploidy as a pathway for adaptation of plants


Cite:
Velychko, M. V., Stefanyk, V. I., Chornei, I. I., Budzhak, V. V. (2011). The process of speciation by polyploidy as a pathway for adaptation of plants. Ukrainian Botanical Journal , 68 (2), 183-190. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000173146 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209