Yuriy Yuriyovych Petrus — the 70th Anniversary / Andryk, Ye. Y., Besehanych, I. V., Sabadosh, V. I., Shevera, M. V. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2011, 68 (2))

Andryk Ye. Y., Besehanych I. V., Sabadosh V. I., Shevera M. V.
Yuriy Yuriyovych Petrus — the 70th Anniversary


Cite:
Andryk, Ye. Y., Besehanych, I. V., Sabadosh, V. I., Shevera, M. V. (2011). Yuriy Yuriyovych Petrus — the 70th Anniversary. Ukrainian Botanical Journal , 68 (2), 299-300. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000173165 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209