Nonchromosomal cytogenetic analysis of mammal somatic cells / Kovalova, O. A., Bezdeneznykh, N. A., Kudryavets, Y. I. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209