Towards the anti-fibrillogenic activity of phthalocyanines with out-of-plane ligands: correlation with self-association proneness / Kovalska, V. B., Losytskyy, M. Yu., Chernii, S. V., Chernii, V. Ya., Tretyakova, I. M., Yarmoluk, S. M., Volkov, S. V. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209