EPHA1 gene SNPs analysis in population of Ukraine / Gulkovskyi, R. V., Chernushyn, S. Y., Kravchenko, S. A., Bychkova, G. M., Livshits, L. A. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209