Ca/calmodulin-dependent phosphorylation of endocytic scaffold ITSN1 / Morderer, D. Ye., Nikolaienko, O. V., Skrypkina, I. Ya., Rymarenko, O. V., Kropyvko, S. V., Tsyba, L. O., Rynditch, A. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209