Phytoplankton of the Teterev River (Ukraine) under the conditions of heterogeneity of river flow formation / Shcherbak, V. Y., Kuzmynchuk, Yu. S. (2006)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209