Dopamine receptor type 1 of Caenorhabditis elegans expressing in mechanosensory neurons / Stadnyk, V. V., Regosh, A., Mayor, C. Y., Fomenko, I. S., Bondarchuk, T. I., Sklyarov, O. Y. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209