Study of molecular mechanisms of proapoptotic action of novel heterocyclic 4-thiazolidone derivatives / Panchuk, R. R., Chumak, V. V., Fil, M. R., Havrylyuk, D. Ya., Zimenkovsky, B. S., Lesyk, R. B., Stoika, R. S. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209