Application of MALDI-TOF mass spectrometry for study on fibrillar and oligomeric aggregates of alpha-synuclein / Severinovskaya, O. V., Kovalska, V. B., Losytskyy, M. Yu., Cherepanov, V. V., Subramaniam, V., Yarmoluk, S. M. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209