RTK signaling regulator SPRY2 associates with endocytic adaptor ITSN1 in vivo / Novokhatska, O. V., Skrypkina, I. Ya., Dergai, M. V., Tsyba, L. O., Rynditch, A. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209