The level of blood plasma mitochondrial DNA upon acute myocardium damage in experiment / Sudakov, N. P., Popkova, T. P., Novikova, M. A., Katyshev, A. I., Nikiforov, S. B., Pushkarev, B. G., Goldberg, O. A., Klimenkov, I. B., Lepekhova, S. A., Ezhikeeva, S. D. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209