Generation of monoclonal antibodies specific to ribosomal protein S6 kinase 1 / Savinska, L. O., Klipa, O. M., Demchuk, N. O., Ovcharenko, G. V., Malanchuk, O. M., Tykhonkova, I. O., Palchevskyy, S. S., Filonenko, V. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209