Computer-aided design of novel HIV-1 entry inhibitors blocking the virus envelope gp120 V3 loop / Andrianov, A. M., Anishchenko, I. V., Kisel, M. A., Kornoushenko, Yu. V., Nikolayevich, V. A., Eremin, V. F., Kucherov, I. I., Tuzikov, A. V. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209