Morfolohycheskoe yssledovanye slyzystoi obolochky polosty rta posle prymenenyia remyneralyzuiushcheho helia "Sliurem" v eksperymente / Novitskaja, I. K. (2014)
Ukrainian

English  Actual problems of transport medicine: environment, occupational health, pathology   /     Issue (2014, 2(1))

Novitskaja I. K.
Morfolohycheskoe yssledovanye slyzystoi obolochky polosty rta posle prymenenyia remyneralyzuiushcheho helia "Sliurem" v eksperymente


Cite:
Novitskaja, I. K. (2014). Morfolohycheskoe yssledovanye slyzystoi obolochky polosty rta posle prymenenyia remyneralyzuiushcheho helia "Sliurem" v eksperymente. Actual problems of transport medicine: environment, occupational health, pathology, 2(1), 66-72. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000227039 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209