Antioxidant role of sodium gypsum the Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) / Vyniarskaia, H. B., Bodnar, O. Y., Stanyslavchuk, A. V., Hrubynko, V. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209