Lev Sergiyovych Balashov (85th Anniversary) / Sheliah-Sosonko, Yu. R., Didukh, Ya. P., Dubyna, D. V., Tkachenko, V. S. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2014, 71 (1))

Sheliah-Sosonko Yu. R., Didukh Ya. P., Dubyna D. V., Tkachenko V. S.
Lev Sergiyovych Balashov (85th Anniversary)


Cite:
Sheliah-Sosonko, Yu. R., Didukh, Ya. P., Dubyna, D. V., Tkachenko, V. S. (2014). Lev Sergiyovych Balashov (85th Anniversary). Ukrainian Botanical Journal , 71 (1), 108-110. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000254840 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209