Study of adenovirus reproduction in different lymphoblastoid cell lines / Biliavska, L. O., Povnitsa, O. Yu., Nesterova, N. V., Zagorodnya, S. D., Bobko, T. M., Golovan, A. V., Voychuk, S. I. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209