Analysis of Disadvantages of the International Rating "Doing Business" Methodology / Chechetova-Terashvili, T. M., Malyshko, Yu. M. (2014)
Ukrainian

English  The problems of economy   /     Issue (2014, 3)

Chechetova-Terashvili T. M., Malyshko Yu. M.
Analysis of Disadvantages of the International Rating "Doing Business" Methodology


Cite:
Chechetova-Terashvili, T. M., Malyshko, Yu. M. (2014). Analysis of Disadvantages of the International Rating "Doing Business" Methodology. The problems of economy, 3, 38-44. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000257328 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209