Orest T. Demkiv (80th Anniversary) / Khorkavtsiv, Ya. D., Lobachevska, O. V., Danylkiv, I. S. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2014, 71 (3))

Khorkavtsiv Ya. D., Lobachevska O. V., Danylkiv I. S.
Orest T. Demkiv (80th Anniversary)


Cite:
Khorkavtsiv, Ya. D., Lobachevska, O. V., Danylkiv, I. S. (2014). Orest T. Demkiv (80th Anniversary). Ukrainian Botanical Journal , 71 (3), 392-393. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000264422 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209