In memory of Lidia Grygorivna Olyanitska / Melnyk, V. I., Bahatska, T. S., Didenko, S. Ya., Klymenko, S. V., Novosad, V. V., Ivchenko, I. S. (2014)
Ukrainian

English  Plant introduction   /     Issue (2014, 4)

Melnyk V. I., Bahatska T. S., Didenko S. Ya., Klymenko S. V., Novosad V. V., Ivchenko I. S.
In memory of Lidia Grygorivna Olyanitska


Cite:
Melnyk, V. I., Bahatska, T. S., Didenko, S. Ya., Klymenko, S. V., Novosad, V. V., Ivchenko, I. S. (2014). In memory of Lidia Grygorivna Olyanitska. Plant introduction, 4, 109-110. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000264770 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209